Rusza program „Studia Socjologia 40+”

Informacja-40+-page-001Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2013 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,6% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2013). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie). czytaj dalej

Olsztyńska debata nt. demokracji partycypacyjnej

Debata „Perspektywy rozwoju demokracji partycypacyjnej w Polsce”

Czas i miejsce: 4 marca 2014r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 WNS UWM w Olsztynie, Katedra Socjologii, sala 117.

demokracja

Fundacja „Forum Dialogu Publicznego” wraz z instytucjami partnerskimi: Katedrą Socjologii WNS UWM w Olsztynie, Instytutem Politologii UG w Gdańsku oraz Fundacją im. Róży Luksemburg, ma przyjemność zaprosić do udziału w debacie na temat demokracji partycypacyjnej w Polsce. W debacie udział wezmą przedstawiciele świata nauki: profesorowie, adiunkci i doktoranci, politycy, oraz działacze społeczni, zainteresowani tematyką partycypacyjnego modelu współpracy i kreowania polityk publicznych. Spotkanie odbędzie się 4 marca o godzinie 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w sali 117. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.