Prof. Marek Sokołowski!

Prof. Marek Sokołowski profesorem tytularnym!

Kierownik Katedry Socjologii WNS UWM otrzymał zaszczytny tytuł profesora! Poniżej pismo z Kancelarii Prezydenta RP – P. Andrzeja Dudy.

akt-nadania

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Olsztynie

W dniu 27 stycznia 2016 r. pracownicy urzędów pracy obchodzą swoje uznane ustawą święto – Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji w Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie już po raz szósty odbyła się uroczysta gala. Gospodarzem uroczystości był Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin.

Wśród licznie zebranych gości w konferencji udział wzięli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Pan Miron Sycz oraz Prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, pracodawców, nauki, związków zawodowych, instytucji otoczenia biznesu, a także organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, jak również pracownicy publicznych służb zatrudnienia Regionu Warmii
i Mazur.
Tegoroczna Warmińsko – Mazurska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się pod hasłem „Konsekwencje przemian demograficznych a uwarunkowania rynku pracy. Perspektywa polska i europejska”. Wykład inauguracyjny w tym zakresie wygłosił prof. dr hab. Pan Marek Sokołowski, Kierownik Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.