Program konferencji”Dryfowanie przez czas…”

Program konferencji
DRYFOWANIE PRZEZ CZAS. SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ

Olsztyn, 20.05. 2014
Miejsce obrad: Urząd Marszałkowski, ul. Emilii Plater 1, Olsztyn, sala 424

Program do pobrania (word): Program konferencji „Dryfowanie przez czas”

Otwarcie konferencji (godz. 9.00-9.30)
Prof. UWM dr hab. Marek Sokołowski: Społeczeństwo spektaklu – dwadzieścia lat później
Sekcja I – Spektakl jako forma objaśniania świata i porządkowania rzeczywistości społecznej (9.30-11.00)
Moderatorzy: Dr Agnieszka Zduniak, Mgr Lilia Krawczewska
9.30-9.45 Mgr Dariusz Poleszak, Mgr Daria Maciołek: Media jako czynnik trwale i aktywnie konstytuujący wizję siebie młodego człowieka, jego tożsamość i system wartości
9.45-10.00 Dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz: Duch rewolucji w świecie bywalców Internetu
10.00-10.15 Dr Agnieszka Zduniak: Religia jako spektakl? Widowiskowość jako element współczesnej komunikacji religijnej
10.15-10.30 Joanna Sarnowska, Joanna Rogowska: Człowiek w środowisku informacji
10.30-10.45 Beata Taraszkiewicz: Kult amatora i nowe technologie oraz ich wpływ na dyskurs publiczny
10.45 – 11.00 Dyskusja
11.00-11.30 Przerwa kawowa czytaj dalej