Sympozjum „Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie” Pieniężno, 27-28 kwietnia 2018 r.

Katedra Socjologii UWM w Olsztynie współorganizuje sympozjum naukowe pt. „Tatarzy w Polsce – Tatarzy w świecie”, które odbędzie się w Pieniężnie 27-28 kwietnia 2018 r.

Program sympozjum

 

Agnieszka Zduniak doktorem habilitowanym!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracownik Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie – Pani Agnieszka Zduniak – uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Pani dr hab. Agnieszce Zduniak gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w pracy samodzielnego pracownika naukowego.

Pracownicy Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie.

Poniżej skan pisma z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.