Jacek Poniedziałek doktorem habilitowanym!

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, że pracownik Katedry Socjologii uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Dr hab. Jackowi Poniedziałkowi pragniemy złożyć gratulacje i życzenia dalszej, owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy Katedry Socjologii UWM w Olsztynie

Nowa książka prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha K. Szalkiewicza

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu ukazała się książka prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza pt. Logos, Ethos i Pathos III RP i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki  (ss. 369). Zachęcamy do lektury!

Sympozjum „Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie” Pieniężno, 27-28 kwietnia 2018 r.

Katedra Socjologii UWM w Olsztynie współorganizuje sympozjum naukowe pt. „Tatarzy w Polsce – Tatarzy w świecie”, które odbędzie się w Pieniężnie 27-28 kwietnia 2018 r.

Program sympozjum

 

Agnieszka Zduniak doktorem habilitowanym!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracownik Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie – Pani Agnieszka Zduniak – uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Pani dr hab. Agnieszce Zduniak gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w pracy samodzielnego pracownika naukowego.

Pracownicy Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie.

Poniżej skan pisma z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.