UWM współorganizatorem konferencji w Kołomnie (Rosja)

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie wraz z State University of Humanites and Social Studies (Rosja), Mediterranean Institute of Information and Communication Science (Francja) oraz Autonomus NON-Profit Organization Psigrad Applied Research Centre organizują IV Międzynarodową Konferencję Naukową „Cyfrowe społeczeństwo w historyczno-kulturowym kontekście rozwoju człowieka: od homo sapiens do homo roboticus”. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 lutego 2022 roku w Kołomnie (Rosja) – w trybie stacjonarnym i zdalnym. Jednym z  „Keynote speakers” jest przewidziany Prof. Marek Sokołowski z Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie. Nabór propozycji/Call for papers.