Konferencja dot. ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych

13 września 2022 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Sali Senatu Pałacu Rektorskiego odbyła się Konferencja Katedr, Instytutów i Wydziałów Socjologii pod hasłem „W poszukiwaniu nowego modelu ewaluacji badań naukowych w naukach społecznych”, w której uczestniczył Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Marek Sokołowski . W spotkaniu, w którym brali udział przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków kształcących w zakresie socjologii, z udziałem dr hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK, członka Komisji Ewaluacji Nauki, poruszono zagadnienia związane z obecnym oraz przyszłym modelem ewaluacji badań naukowych.