Nagroda Marszałka Pani Marcelinie Wiśniewskiej!

Z dumą i przyjemnością informujemy, że Pani Marcelina Wiśniewska studentka III roku kierunku Socjologia, Przewodnicząca Naukowego Koła Socjologów „Quaero” została wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia i wyjątkową aktywność naukowo-organizacyjną.
Życzymy Pani Marcelinie dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.