XVI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

W dniu 13 czerwca 2023 roku studentka III roku Socjologii oraz Przewodnicząca Naukowego Koła Socjologów „Quaero” Marcelina Wiśniewska wystąpiła na XVI Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.