Ankieta „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” (13.06 do 23.09.2016 r.)

Rusza kolejna edycja badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”. Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego.

Elektroniczny formularz ankiety będzie dostępny w aplikacji USOSweb
od 13 czerwca do 23 września 2016 r.

Celem badania jest „pozyskanie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych formach i metodach kształcenia, relacjach interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim a interesariuszem procesu dydaktycznego (studentem, doktorantem, uczestnikiem kursu, słuchaczem studiów podyplomowych) oraz uzyskanie informacji o stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków dydaktycznych. Informacje zostaną wykorzystane w procedurze okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz w procesie doskonalenia jakości realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu (…)”. [Zarządzenie nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z 22.01.2016; Załącznik nr 1a]
Zapraszamy do wypełniania ankiet!
Piszcie Państwo zarówno o tym, co należałoby zmienić, jak i o tym, co zasługuje na kontynuowanie. Jeśli uznacie, że warto kogoś pochwalić, dajcie temu wyraz! Jeśli jakieś działania odebraliście negatywnie, dajcie znać, byśmy mogli je korygować.
Badanie jest anonimowe!

W odwiedziny do Mikołaja Kopernika!

Koło Naukowe Socjologia 40+  zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd do Torunia, do miasta naszego astronoma Mikołaja Kopernika. W planie jest zwiedzanie Bibloteki Uniwersyteckiej i Radia Maryja oraz Starego Miasta.

Wyjazd odbędzie się w dniu 13-05-2016 r.  Start o godz. 7.00 spod McDonalda na Pl.Roosevelta i powrót ok. godz. 21.00 

Czekamy na zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona. Telefon kontaktowy – 731 740 741