Rusza program „Studia Socjologia 40+”

Informacja-40+-page-001Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2013 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,6% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2013). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie).
Socjologia 40+ to studia socjologiczne dla wszystkich, którzy interesują się fenomenem zbiorowego życia ludzi, ciekawi ich psychologiczny i kulturowy wymiar tego jacy jesteśmy i chcą wiedzieć więcej.
Zajęcia będą organizowane w godzinach popołudniowych, aby móc połączyć pracę zawodową z nauką.

Socjologia 40+ to:

  • bezpłatne studia na kierunku socjologia (specjalności: socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych, socjologia nowych mediów, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologia interakcji rodzinnych),
  • studia dla osób przekraczających wiek przeciętnego studenta,
  • organizacja zajęć dostosowana do osób pracujących.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.