Ankieta „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

Ankieta „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

22 lutego – 22 marca 2016 r.

 Rusza kolejna edycja badań ankietowych „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”.
Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego.

Elektroniczny formularz ankiety będzie dostępny w aplikacji USOSweb
od 22 lutego do 22 marca 2016 r.

Celem badania jest „pozyskanie opinii o zasadach i regulaminach prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych formach i metodach kształcenia, relacjach interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim a interesariuszem procesu dydaktycznego (studentem, doktorantem, uczestnikiem kursu, słuchaczem studiów podyplomowych) oraz uzyskanie informacji o stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków dydaktycznych. Informacje zostaną wykorzystane w procedurze okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz w procesie doskonalenia jakości realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu (…)”. [Zarządzenie nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z 22.01.2016; Załącznik nr 1a]

Zapraszamy do wypełniania ankiet!

Piszcie Państwo zarówno o tym, co należałoby zmienić, jak i o tym, co zasługuje na kontynuowanie. Jeśli uznacie, że warto kogoś pochwalić, dajcie temu wyraz! Jeśli jakieś działania odebraliście negatywnie, dajcie znać, byśmy mogli je korygować.

Badanie jest anonimowe!

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.