Rozprawa sądowa

1 oraz 8 czerwca 2022 r. studenci drugiego roku kierunku Socjologia przygotowali rozprawę sądową w ramach przedmiotu Komunikacja Interpersonalna prowadzonego przez dr Lidię Domańską. Aby urealnić odgrywane role zostały wypożyczone stosowne togi: adwokatów, prokuratora oraz przewodniczącego składu sędziowskiego. Sprawa dotyczyła zabójstwa dokonanego przez męża na swojej małżonce oraz podżegania do zabójstwa i znęcania się nad synową przez matkę oskarżonego. Założenia rozprawy zostały skonsultowane z zawodowym prawnikiem. Studenci z zaangażowaniem wcielili się w przypisane role: składu sędziowskiego, protokolanta, prokuratora, obrońców, oskarżonych, biegłych oraz świadków. W rozprawie wzięło udział 16 studentów. Po zamknięciu rozprawy, wygłoszeniu mów końcowych oraz ogłoszeniu wyroku, rozprawa została podsumowana przez dr Domańską, ze wskazaniem dobrych i błędnych zachowań komunikacyjnych. W opinii studentów zajęcia te były doskonałym warsztatem z komunikacji. Dostarczyły im wiedzy praktycznej, umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi i kompetencji społecznych. Studenci mogli doświadczyć problemów w komunikacji związanych z emocjami i forsowaniem własnych interesów. To była dobra lekcja, ale również doskonała zabawa.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.