Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 16(1) 2013

Energetic efficiency of the sewage sludge composting process in dependence on structure of the additives

Authors: Krzysztof Pilarski, Piotr Sołowiej

Keywords: composting, sewage sludge utilization, thermal energy

Article

Agricultural machines maintenance and repair services in Western Pomerania

Authors: Robert Bujaczek, Kazimierz Sławiński,  Andrzej Grieger

Keywords: agriculture machines, maintenance, repair, West Pomeranian

Article

Analysis of height determination using the ASG-EUPOS NAWGEO service

Author: Karol Dawidowicz

Keywords: ASG-EUPOS, NAWGEO, RTK, GNSS satellite leveling, geoid.

Article

Modelling bathymetry changes within a waterway versus a laboratory experiment

Authors: Szymon Sawczyński, Leszek M. Kaczmarek, Jarosław Biegowski

Keywords: bathymetry changes, sediment transport, grain size distribution changes, silting up, waterways, hydrodynamic equilibrium

Article

The effect of the age of scots pine (pinus sylvestris l.) Stands on the physical properties of seeds and the operating parameters of cleaning machines

Authors: Zdzisław Kaliniewicz, Tadeusz Rawa, Paweł Tylek, Piotr Markowski, Andrzej Anders, Sławomir Fura

Key words: Scots pine seeds, physical properties, correlations

Article

Practical verification of the phong reflection model conducted with the use of terrestial laser field scaning data

Authors: Kamil Kowalczyk, Jacek Rapiński, Dariusz Tomaszewski

Key Words:  intensity parameter, reflectorless measurements, laser scanning, Intensity modelling

Article