Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 19(2)2016

Basic physical properties of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seeds

Authors: Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski, Andrzej Anders, Beata Jadwisieńczak, Tadeusz Rawa, Damian Szczechowicz
Keywords: seeds, dimensions, seed mass, range of variations, correlation, separation
Article

Influence of human body on Radio Signal Strength Indicator readings in indoor positioning systems

Authors: Jacek Rapinski, Daniel Zinkiewicz, Tomasz Stanislawek
Keywords: Radio Signal Strength Indicator, fingerprint, indoor positioning
Article

Mathematical models for specialized and sensory networks of wireless access

Authors: Oleksandr Tymchenko, Michał Zelyanovsky, Karolina Szturo, Oleksandr O. Tymchenko
Keywords: sensor networks, mathematical model, topology control
Article

Effect of the height of the delivery water on performance of water ram

Author: Dariusz Grygo
Keywords: ram water, test stand, equations of performance
Article

Experimental investigations of cavitating flows in a venturi tube

Authors: Agnieszka Niedźwiedzka, Wojciech Sobieski
Keywords: cavitation, test rig, Venturi tube
Article

A new approach for obtaining the geometric properties of a granular porous bed based on DEM simulations

Authors: Wojciech Sobieski, Waldemar Dudda, Seweryn Lipiński
Keywords: granular beds, spatial structure, Discrete Element Method, PathFinder code, mathematical modeling
Article