Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

A design concept of a device for measuring air flow resistance in vehicle filters

Author: Adrian Misztuk
Keywords: internal combustion engine, filter, impurities, air flow resistance
In Press, Accepted Manuscript