Rada Uczelni

O Radzie Uczelni

Rada Uczelni  w obecnym składzie została powołana Uchwałą  Nr 38 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku. Przewodniczącym Rady Uczelni jest prof. Marek Chmaj.

Rada Uczelni działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 484 (ze zm.),
  • Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Uchwały Rady Uczelni znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UWM.

 

Kadencja od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2024 roku

  1. prof. dr hab. Marek CHMAJ - przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Amadeusz KRAUSE,
  3. prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI,
  4. prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI,
  5. prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI,
  6. prof. dr hab. Mariusz Jerzy STOLARSKI,
  7. Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.