Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 17(1) 2014

Derivation of the scaling laws used in geotechnical centrifuge modelling-application of dimensional analysis and Buckingham Π theorem

Author: Jakub Konkol
Keywords: geotechnical centrifuge, scaling laws, similitude laws, dimensional analysis
Article

The effect of storage time on selected mechanical properties of potatoes

Authors: Olga Duber-Skwarska, Eugeniusz Górka, Dariusz Choszcz, Tadeusz Rawa
Keywords: test stand, shearing, impact bending, potatoes
Article

The effect of grinding extent on near infrared spectrometry (NIRS) analysis of some animal feeds

Author: Sławomir Walczyński
Keywords: NIRS technique, feedingstuffs, prepare a sample, grinding
Article

Determinants of the innovation transfer

Authors: Jolanta Sala, HalinaTańska
Keywords: innovations, methodology of innovation transfer, systems CAD/CAM/CAE, electronic technical document
Article

GNSS measurement techniques applied to establish a detailed control networkbased on the “Termy Warmińskie” example object

Authors: Renata Pelc-Mieczkowska, Katarzyna Pająk, Paweł Pająk
Keywords: GPS measurement, terrain obstacles, POZGEO, POZGEO-D, control network
Article

Effect of temperature and concentration on rheological properties of beetroot juice

Authors: Zbigniew Kobus, Rafał Nadulski, Tomasz Guz, Izabela Kamińska
Keywords: beetroot juice, rheological properties, viscosity
Article