Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 17(2) 2014

Influence of mesh refinement on results of elastic-plastic FEM analysis

Authors: Paweł Szabracki, Tomasz Lipiński
Keywords: FEM analysis, local mesh refinement, elastic-plastic deformation, error optimization
Article

European Vertical Reference Frame EVRF2007

Authors: Adam Łyszkowicz, Anna Bernatowicz
Keywords: Vertical reference system and frame, levelling networks, tide corrections
Article

Modeling of the stress-deformed state and cracking inreinforced concrete structures using ANSYS Mechanical

Authors: Vitaliy Stepanovich, Dorofeev, Vasiliy Mikhaylovich Karpyuk, Oleksandr Stepanovich Neutov, Stepan Filipovich Neutov
Keywords: concrete beam, stress-strain state, finite-element modeling, ANSYS
Article

Variability in and correlations among selected physical properties of European larch (Larix Decidua Mill.) seed

Authors: Zdzisław Kaliniewicz, Paweł Tylek, Andrzej Anders, Piotr Markowski, Tadeusz Rawa
Keyswords: seeds, physical properties, coefficients, correlation
Article

Modification of the PathFinder algorithm for calculating granular beds with various particle size distributions

Authors: Waldemar Dudda, Wojciech Sobieski
Keywords: PathFinder code, porous media, granular beds, tortuosity
Article

Sediment transport in the coastal zone

Authors: Szymon Sawczyński, Leszek M. Kaczmarek
Keywords: sediment transport, graded sediment, grain size distribution changes
Article