Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 22(1)2019

Numerical modeling of porous ceramics microstructure

Author: Danuta Miedzińska
Keywords: porous ceramics, finite element method, microstructure
Article

Diffusion of Cd(II), Pb(II) and Zn(II) on calcium alginate beads

Authors: Sylwia Kwiatkowska-Marks, Justyna Miłek, Ilona Trawczyńska
Keywords: effective diffusion, alginate beads, cadmium, lead, zinc
Article

Application of modified silica gel in the process of trypsin immobilization

Authors: Justyna Miłek, Sylwia Kwiatkowska-Marks, Ilona Trawczyńska
Keywords: trypsin, immobilization, silica gel, biocatalyst
Article

Lie group analysis of heat flux effect on MHD second slip flow for a slightly rarefied gas past a stretching sheet with heat generation

Authors: Ahmed M. Megahed, Reda G. Abdel-Rahman
Keywords: Lie group analysis; Second order slip; Slightly rarefied gas; MHD; Heat flux
Article

Particle swarm optimization and discrete artificial bee colony algorithms for solving production scheduling problems

Author: Tadeusz Witkowski
Keywords: Discrete Artificial Bee Colony, Particle Swarm Optimization, production scheduling problem, makespan
Article

The effect of the excess sludge pretreatment on biogas productivity

Authors: Bernat Katarzyna, Zielińska Magdalena, Kulikowska Dorota, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka, Wojnowska-Baryła Irena, Waszczyłko-Miłkowska Beata, Piotrowicz Beata
Keyword: biogas production, sludge pretreatment, activated sludge, aerobic granular sludge, ultrasound disintegration, homogenization
Article

Modification of activated carbons for application in adsorption cooling systems

Authors: Eliza Wolak, Elżbieta Vogt, Jakub Szczurowski
Keywords: activated carbon, hydrophobization, modification, heat of wetting
Article