Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 22(3)2019

Fluid flow in the impulse valve of a hydraulic ram

Authors: Wojciech Sobieski, Dariusz Grygo
Keywords: ram pump, drag force, CFD, ANSYS Fluent
Article

Wear Analysis of gun barrel drill blade in 1.0503 steel drilling process in Milpro HG12 oil environment with addition of ultra-dispersive copper particles and copper oxides

Authors: Kazimierz Rychlik, Cezary Senderowski
Keywords: barrel drill, deep hole drilling, long holes
Article

An analysis of non-isothermal primary crystallization kinetics of Fe95Si5 amorphous alloy

Authors: Adam Frączyk, Krzysztof Kuś, Adam Wojtkowiak
Keywords: metallic glass, energy activation, Avrami exponent, crystallization kinetics parameter, DSC
Article

Influence of gas detonation spraying parameters on the geometrical structure of Fe-Al intermetallic protective coatings

Authors: Tomasz Chrostek, Mirosław Bramowicz, Kazimierz Rychlik, Adam Wojtkowiak, Cezary Senderowski
Keywords: GDS, Detonation Gas Spraying, Fe-Al, intermetallic alloys, fractal analysis, RMS
Article

Vehicle Navigation Systems Involving Inertial Sensors and Odometry Data from On-Board Diagnostics in Non-Gps Applications

Authors: Piotr Prusaczyk, Leszek Baranowski, Jarosław Panasiuk
Keywords: Odometry, Inertial systems, Vehicle Positioning, Land Navigation, On-Board Diagnostics System
Article

The use of a bead mill for the production of agrochemical suspensions

Authors: Katarzyna Szwedziak, Żaneta Grzywacz, Sławomir Tomaszewski
Keywords: suspension, bead mill, plant protection products, formulation, fungicides, liquid chromatography
Article