Rektor

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - nauki rolnicze

Urodził się 26 września 1964 w Łasinie woj. kujawsko-pomorskie.

 

Numer telefonu: +48 89 523 33 30, 523 33 85

Adres e-mail: rektor@uwm.edu.pl

 1. magister inżynier – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1988
 2. doktor - SGGW w Warszawie, ogrodnictwo - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, 1992
 3. doktor habilitowany – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, agronomia - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, 2004
 1. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – 1988, technolog
 2. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie – 1989, asystent
 3. SGGW w Warszawie – 1989-1992, doktorant
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 1992-2006, adiunkt
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 2006, profesor nadzwyczajny
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 1.09.2012 – 31.08.2016, prorektor ds. kształcenia
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 1.09.2016, prorektor ds. kształcenia i studentów
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – od 1.09.2020, rektor
 1. Czechy, Uniwersytet Rolniczy w Brnie, staż krótkoterminowy (2 tygodnie) wrzesień 1994.
 2. USA, Montana State University, Department of Plant Sciences and Plantpathology - staż naukowy, 04.10.1999 -18.05.2000 r.
 3. Australia, Diversity Arrays Technology Ltd. Canberra, staż naukowy 5.11.2011 – 5.01.2012
 4. Finlandia, Turku 19-21 05.2014 w ramach projektu MNiSW pt. „Wsparcie narzędzi polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”.
 5. USA, Gallaudet University, 800 Florida Ave NE, Washington, DC 20002, 7-14.02.2015.
 6. UK, London, University College London, w ramach projektu MNiSW pt. „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, 6-12.10.2019.
 1. Projekt badawczy PB 0064/S3/94/06 „Poszerzenie zmienności genetycznej w rodzaju Lupinus drogą krzyżowania międzygatunkowego”. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1994-1996
 2. Projekt badawczy 501/P06/97/13 „Ocena potencjału produkcyjnego wikliny (Salix sp.) uprawianej na gruntach użytkowanych rolniczo w aspekcie ich wykorzystania do celów energetycznych i produkcji celulozy”. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1997-2000.
 3. Projekt badawczy 5P06A A03014 „Ocena zmienności linii mutacyjnych i mieszańców łubinu andyjskiego po wprowadzeniu markerów morfologicznych” Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa  AR we Wrocławiu i Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 1998-2001.
 4. Projekt badawczy 3 P06 R 047 23 - Produktywność i charakterystyka biomasy klonów (Salix sp) jako biopaliwa. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2002-2005.
 5. Projekt badawczy N 310 059 31 – Optymalizacja produkcji wierzby krzewiastej (Salix sp.) na gruntach ornych oraz przetwarzanie jej do postaci „prażonej biomasy” jako surowca energetycznego. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2006 – 2008.
 6. Projekt badawczy 0602/R/P01/2007/03 – Wykorzystanie mieszańców międzyrodzajowych otrzymanych przez krzyżowanie wierzby z topolą (Salix x Populus) do zwiększania wydajności biomasy oraz odporności na suszę. Realizacja: Zakład Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, IGR PAN w Poznaniu, 2007-2009.
 7. Projekt badawczy 0883/B/P01/2009/37 – Ocena przydatności genotypów Salix purpurea L. pochodzących ze stanowisk naturalnych do hodowli odmian o podwyższonej zawartości glikozydów salicylowych w korze. Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, 2009 – 2011.
 8. Projekt badawczy 1164/B/P01/2010/38 – Identyfikacja loci podstawowych cech plonotwórczych biomasy Salix spp. oraz odporności na rdzę (Melampsora epitea). Realizacja: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa UWM w Olsztynie, IGR PAN w Poznaniu, 2010-2012.
 9. Projekt edukacyjny pn. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych specjalistów ochrony środowiska” (8,4 mln zł.), POKL 2010-2015, kierownik.
 1. 2007 – Brązowy Krzyż Zasługi
 2. Statuetka „Zielony Feniks” – nagroda zespołowa Fundacji Zielony Feniks za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
 3. 2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 4. Laur „Najlepszy z najlepszych” 2019 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

liczba publikacji ogółem:51, w tym oryginalnych 46, 1 monografia, 2 skrypty dydaktyczne;

 IH = 9;

indeks cytowań 311;

współautor 11 odmian Salix spp. i 1 sekwencji nukleotydowej w NCBI GenBank

 • Przyborowski J.Haploidy in cucumber., w: In Vitro Haploid Production in Higher Plants., red. S. K. Sopory, S. Mohan Jain and R.E. Veilleux, Boston, London, 1996;
 • Weeden N.F., Brauner S., Przyborowski J.A., Genetic analysis of pod dehiscence in pea (Pisum sativum L.)., Cellular & Molecular Biology Letters, 2B/7, 2002, 657-663.;
 • Brauner S., Murphy R.L., Walling J.G., Przyborowski J., Weeden N.F., STS markers for comparative mapping in legumes., Journal of The American Society for Horticultural Science, 4/127, 2002, 616-622.;
 • Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A., Productivity of willow coppice plants grown in short rotations., Plant Soil and Environment, 9/51, 2005, 423-430;
 • Sulima P., Przyborowski J.A., Załuski D., RAPD markers reveal genetic diversity in Salix purpurea., Crop Science, 3/49, 2009, 857-863;
 • Przyborowski J.A., Sulima P., The analysis of genetic diversity of Salix viminalis genotypes as a potential source of biomass by RAPD markers., Industrial Crops and Products, 2/31, 2010, 395-400;
 • Przyborowski J.A., Jedryczka M., Ciszewska-Marciniak J., Sulima P., Wojciechowicz K.M., Zenkteler E., Evaluation of the yield potential and physicochemical properties of the biomass of Salix viminalis×Populus tremula hybrids., Industrial Crops and Products, 1/36, 2012, 549-554;
 • Sulima P., Przyborowski J.A., Genetic diversity of Salix purpurea L. and their hybrids with the use of ISSR  markers., Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 2/55, 2013, 1-8;
 • Przyborowski J.A.; Sulima, P.; Kuszewska, A.; Załuski, D.; Kilian, A., Phylogenetic Relationships between Four Salix L. Species Based on DArT Markers., International Journal of Molecular Sciences, 14, 2013, 224113-24125;
 • Sulima P., Przyborowski J.A., Kuszewska A., Załuski D., Jędryczka M., Irzykowski W., Identification of quantitative trait loci conditioning the main biomass yield components and resistance to Melampsora spp. in Salix viminalis Salix schwerinii Hybrids, International Journal of Molecular Sciences, 18, 2017, [14];
 • Sulima P., Krauze-Baranowska M., Przyborowski J.A., Variations in the chemical composition and content of salicylic glycosides in the bark of Salix purpurea from natural locations and their significance for breeding, Fitoterapia, 118, 2017,  118-125;
 • Sulima P., Prinz K., Przyborowski J.A., Genetic diversity and genetic relationships of purple willow (Salix purpurea L.) from natural locations, International Journal of Molecular Sciences, 19, 2017,  1-14;
 • Okorski, A., Pszczółkowska, A., Sulima, P., Paukszto, Ł., Jastrzębski, J. P., Przyborowski, J., Makowczenko, K. G., First Report of Willow Anthracnose Caused by Colletotrichum salicis in Poland. Plant disease 2018 v.102 no.10 pp. 2036.
 1. Członek Komisji KRASP ds. Infrastruktury Informatycznej;
 2. Ekspert PKA w zespole nauk przyrodniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 3. Członek Zespołu PKA ds. Wypracowania Wzorców Projakościowych Kształcenia na Kierunkach Pedagogicznych oraz Kierunkach z Prowadzoną Specjalnością Nauczycielską;
 4. Członek Rady Społecznej PODR w Lubaniu;
 5. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (od 2019);
 6. Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce (2014 - 2019;