Pion prorektora ds. studenckich

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

e-mail: s.przybylinski@uwm.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Papke

tel. +48 89 524 52 47

e-mail: iwona.papke@uwm.edu.pl

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 108

10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Paweł Łojewski

tel. 89 523 38 35

e-mail: lojewski@uwm.edu.pl

Lokalizacja biura

ul. M. Oczapowskiego 2, pokój 1A, 1C, 05

10-719 Olsztyn

e-mail: bss@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Sylwia Gawrycka

tel. 89 523 45 93

e-mail: sylwia.gawrycka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Marta Gerlich

tel. 89 524 56 90

e-mail: marta.gerlich@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Agnieszka Juchniewicz

tel. 89 523 45 22

e-mail: a.juchniewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Dorota Koryzno

tel. 89 523 45 09

e-mail: dorota.koryzno@uwm.edu.pl

Specjalista

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel

tel. 89 523 34 23

e-mail: sodel@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Katarzyna Umecka

tel. 89 524 52 29

e-mail: katarzyna.umecka@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Agnieszka Zdanowska

tel. 89 524 51 51

e-mail: agnieszka.zdanowska@uwm.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

tel. 89 523 32 87

e-mail: grygo@uwm.edu.pl

Referent

mgr inż. Fabian Miszewski

ul. R. Kanafojskiego 1, pok. 01

10-722 Olsztyn (Biuro Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego)

tel. 89 523 49 81

e-mail: fabian.miszewski@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr Anna Piotrowska

ul. Prawocheńskiego 3, pokój nr 4 (parter)

10-720 Olsztyn

 

tel. 089 524 52 62, tel. kom. 604 996 293

e-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

ul. M. Oczapowskiego 12B, pok. S2/105, S2/16

10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr Dorota Filip

tel.: (89) 523-38-66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Specjalista

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

mgr Dorota Opolska

tel.: (89) 523-38-66

e-mail. dorota.opolska@uwm.edu.pl

Referent

Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących

mgr Małgorzata Mickiewicz

Skype (tylko PJM)

e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Referent

Koordynator ds. Dostępności

mgr Andrzej Prószyński

tel. 89 523-38-66

e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu

dr Bożena Chrostowska

tel. 513 144 504

e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

Specjalista psychologii klinicznej

dr Piotr Markiewicz

tel. 608 301 019

e-mail. piotr.markiewicz@uwm.edu.pl

Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”  
Pracownik pierwszego kontaktu

Aleksandra Jagiełło

e-mail: aleksandra.jagiello@uwm.edu.pl

Psycholog/terapeuta

mgr Michał Żmijewski

tel. (89) 524-52-41

e-mail: michal.zmijewski@uwm.edu.pl

Psycholog, psychoterapeutka

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

e-mail: beata.rynkiewicz@uwm.edu.pl

Psycholog, terapeuta, psychoseksuolog

dr Ewelina Kamasz

e-mail. ewelina.kamasz@uwm.edu.pl

Terapeutka, socjoterapeutka

dr Joanna Frankowiak

e-mail: joanna.frankowiak@uwm.edu.pl

Psychoterapeutka DMT

dr Lidia Willan-Horla

e-mail: lidia.willan@uwm.edu.pl

Psycholog, seksuolog, psychoterapeutka

dr Magdalena Marzec

e-mail: magdalena.marzec@uwm.edu.pl

Psycholog-seksuolog, terapeuta, psychotraumatolog

mgr Anna Piotrowska

tel. 089 524 5262, tel. kom. 604 996 293

e-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr Grzegorz Dubielski

tel. (89) 523 33 08, tel. 691 911 943

e-mail: grzes@uwm.edu.pl

Sekretariat

Hanna Żak

tel. (89) 523 33 08

 

ul. Prawocheńskiego 7

10-720 Olsztyn

Kadra dydaktyczna

mgr Jerzy Daniluk

e-mail: jerzy.daniluk@uwm.edu.pl

 

mgr Agnieszka Dąbrowska

e-mail: a.dabrowska@uwm.edu.pl

 

mgr Grzegorz Dubielski

e-mail: grzes@uwm.edu.pl

 

mgr Grzegorz Jarzębowski

e-mail: grzegorz.jarzebowski@uwm.edu.pl

 

dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż

e-mail: marzena.urniaz@uwm.edu.pl

 

mgr Grzegorz Konecko

e-mail: grzegorz.konecko@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Łuniewska

e-mail: anna.luniewska@uwm.edu.pl

 

mgr Ewa Orłowska

e-mail: ewa.orlowska@uwm.edu.pl

 

mgr Krystyna Pieczulis-Smoczyńska

e-mail: krystyna.pieczulis@uwm.edu.pl

 

mgr Marek Roguski

e-mail: marek.roguski@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Szewczyk

tel. 89 523 33 08

e-mail: katarzyna.szewczyk@uwm.edu.pl

 

Lokalizacja biura

ul. Czesława Kanafojskiego 1/08 (DS 2)

10-718 Olsztyn

tel. +48 89 523-32-36

e-mail: ack@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Paulina Truszczyńska-Szauer

tel. +48 89 523-32-36

e-mail: paulina.szauer@uwm.edu.pl

Zespół Pieśni i Tańca UWM „Kortowo”

ul. Czesława Kanafojskiego 12 (DS 7)

10-722 Olsztyn

e-mail: zpitkortowo@uwm.edu.pl

Choreograf i kierownik

dr inż. Ewa Kokoszko

tel. +48 89 523-39-41

e-mail: ewa.kokoszko@uwm.edu.pl

Instruktor ds. wokalnych

mgr Natalia Bałdyga

tel. +48 89 523-39-41

e-mail: natalia.baldyga@uwm.edu.pl.

Instruktor tańca

lic. Alicja Baran

tel. +48 89 523-39-41

e-mail: a.wojciechowska@uwm.edu.pl

Instruktor ds. muzycznych

dr Dominik Jastrzębski

e-mail: dominik.jastrzebski@uwm.edu.pl

Orkiestra Akademicka UWM

ul. Michała Oczapowskiego 5

10-959 Olsztyn

e-mail: orkiestra.akademicka@uwm.edu.pl

Dyrygent Orkiestry

mgr Rafał Krauze

tel. kom. 500-413-485

e-mail: rafal.krauze@uwm.edu.pl