Rada Programowa i Komitet Redakcyjny

W skład Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rada Programowa:

 • prof. Zbigniew Bochniarz (University of Washington, Stany Zjednoczone)
 • prof. Alberto Burchi (University of Perugia, Włochy)
 • prof. David Coleman (University of Oxford, Wielka Brytania)
 • prof. Francesco Losurdo (University of Bari, Włochy)
 • prof. George Ionescu (Romanian-American University, Rumunia)
 • prof. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • prof. Fernando Fita Ortega (University of Valencia, Hiszpania)
 • prof. Christopher Pyke (University of Central Lancashire, Wielka Brytania)
 • prof. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr Ivano Dileo (University of Bari, Włochy)

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny:

 •  prof. Anna Organiściak-Krzykowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Sekretarze:

 • mgr Joanna Machnis-Walasek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • dr Wioletta Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Pozostali członkowie Komitetu Redakcyjnego:

 • prof. Vilija Aleknevičienė (Aleksandras Stulginskis University, Litwa)
 • prof. Roman Kisiel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • prof. Rytis Krušinskas (Kaunas University of Technology, Litwa)
 • prof. Boguslawa Sardinha (Polytechnic Institute of Setubal, Portugalia)
 • dr Alina Danilewicz (Daugavpils University, Łotwa)
 • dr Vladas Tumalavičius (General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, Litwa)

Redaktorzy tematyczni:

 • prof. Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • prof. Bogdan Włodarczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • dr Eliza Farelnik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • dr Wioletta Wierzbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Redaktor tematyczny bierze udział w wewnętrznym kwalifikowaniu tekstów do „Olsztyn Economic Journal” oraz formułuje sugestie dla redaktora naczelnego, kierującego dalszymi etapami procedowania pracy.

Redaktor statystyczny:

 • dr Paweł Drozda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Redaktor statystyczny kontroluje poprawność wykorzystywanych przez autorów metod statystycznych.

Redaktor językowy:

 • mgr Michael Thoene (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Redaktor językowy konroluje poprawność językową artykułów przyjętych do publikacji.