Dokumenty i formularze

Druk recenzji >>>>

Oświadczenie autora >>>>

Wytyczne dla autorów >>>>

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami "ghostwriting" oraz "guest authorship" >>>>

Przykład pierwszej strony >>>>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>>>