Wytyczne dla autorów

Prace naukowe kierowane do "Olsztyn Economic Journal" powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji.

Na pierwszej stronie artykułu powinien być podany:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora,
 • nazwa jednostki organizacyjnej reprezentowanej prze autora (wydział, uczelnia),
 • numer ORCID autora (Open Researcher and Contributor ID) zapisany w sposób następujący:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6499-8242,
 • adres e-mailowy autora.

Niżej należy zamieścić:

 • kody JEL (2-4 kody), zgodne z klasyfikacją JEL Classification Codes Guide, dostępną na stronie https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php,
 • słowa kluczowe (nie więcej niż 5 słów lub wyrażeń),
 • abstrakt o objętości do 0,5 strony, który powinien zawierać cel, przedmiot, metody i wyniki badań.

Wszystkie te informacje powinny być podane najpierw w języku angielskim, następnie w języku polskim (wzór pierwszej strony artykułu znajduje się w zakładce Dokumenty i formularze).

Każdy artykuł powinien zawierać:

 • wstęp z wyraźnie sformułowanym celem,
 • opis metodyki badań,
 • opis i interpretację wyników badań,
 • podsumowanie lub wnioski,
 • bibliografię.

Objętość artykułu wraz ze streszczeniem nie może przekraczać 12 stron tekstu.

Sposób formatowania tekstu w pliku: Wytyczne dla Autorów