Kontakt

Dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Obitza 1, pok. 310

10-725 Olsztyn

Tel. kontaktowy: (89)5245552

Adres e-mail: elzbieta.zebek@uwm.edu.pl

 

Mgr Natalia Kulbacka-Burakiewicz

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Obitza 2, pok. 122

10-725 Olsztyn

Tel. kontaktowy: +48 797 556 997

Adres e-mail: n.kulbackaburakiewicz@gmail.com