Kontakt

dr Justyna Krzywkowska – koordynator konferencji
tel. kom.: 784 548 237
e-mail: konferencja2018@wp.pl

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego
Wydział Prawa i Administracji UWM
ul. Warszawska 98
10-702 Olsztyn