Program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z programem
V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia” pod poniższym linkiem:

PROGRAM KONFERENCJI 2018