Wymogi redakcyjne

 

ZALECENIA REDAKCYJNE:

 

 • edytor tekstu Word (format .doc lub .docx)
 • styl czcionki: Times New Roman
 • wielkość czcionki: tekst główny – 12 pkt., przypis – 10 pkt
 • interlinia: 1,5 wiersza (w przypadku przypisów – 1 wiersz)
 • objętość artykułu: do 22 tyś. znaków ze spacjami
 • marginesy: standardowe – wszystkie 2,5 cm
 • przypisy dolne: odsyłaczami przypisów powinny być cyfry arabskie; odsyłacz należy umieścić bezpośrednio po fragmencie, do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie)
 • należy dołączyć bibliografię podzieloną na źródła i literaturę
 • tytuł powinien być napisany czcionką Times New Roman 14 pkt (czcionka pogrubiona)
 • tekst powinien być podzielony na zagadnienia
 • śródtytuły nie powinny być numerowane, lecz pogrubione
 • należy dołączyć notę biograficzną (ok. 800 znaków ze spacjami)
 • do artykułu należy załączyć streszczenie w języku polskim (ok. 1500 znaków ze spacjami )
 • do artykułu należy załączyć także streszczenie oraz tytuł artykułu w języku angielskim (ok. 1500 znaków ze spacjami)
 • prosimy o wskazanie afiliacji