Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji wynosi:

  • 100 zł dla studentów i doktorantów i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), recenzowana publikacja online posiadająca ISBN;
  • 200 zł dla pozostałych osób i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), recenzowana publikacja online posiadająca ISBN.
Numer konta konferencji: 83 1030 1986 2700 0000 2488 0115
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nr 24.880.115-500
Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.