Opłata konferencyjna

Opłata za udział w konferencji wynosi:

 • Czynny udział:Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w kwocie 400 zł, natomiast dla studentów oraz doktorantów – 200 zł i obejmuje:
  • udział w obradach Konferencji Naukowej;
  • materiały konferencyjne;
  • certyfikat uczestnictwa potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu
  • wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację)
  • wycieczkę do Skansenu, Muzeum Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku
  • publikację artykułu w monografii naukowej
 • Przypominamy, że opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegu i podróży.
 • Bierny udział: – opłata w kwocie 400 zł;  
  • udział w obradach,
  • certyfikat potwierdzający bierny udział w Konferencji
  • materiały konferencyjne;
  • publikację artykułu w monografii naukowej
  • wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację)
  • wycieczkę do Skansenu, Muzeum Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku 

   Proponowane noclegi:

   Szczegółowa oferta hoteli usytuowanych w pobliżu miejsca obrad konferencji znajduje się w zakładce zakwaterowanie.

   DANE DO WPŁAT:

   Numer rachunku: 60 1030 1986 2700 0000 2488 0141

   Nazwa Banku:

   Tytuł przelewu: Odpowiedzialność za środowisko, Imię i Nazwisko uczestnika

   *Opłatę Konferencyjną należy uiścić w terminie do 28 lutego 2019 r. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

   Faktury
   Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych w formularzu zgłoszeniowym.

   

Koszty dojazdu i noclegu uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.