Rejestracja i terminy

REJESTRACJA I TERMINY

Propozycje tematu referatu należy nadesłać, wypełniając formularz rejestracyjny

KALENDARIUM
17 lutego 2019 r. Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji poprzez dostępny poniżej formularz:

(KLIKNIJ)

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji.

13 marca 2019 r. Wniesienie opłaty konferencyjnej
30 kwietnia 2019 r. Nadsyłanie artykułów do monografii naukowej/czasopisma naukowego

na adres e-mail: odpowiedzialnosczasrodowisko@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru artykułów do publikacji w monografii/czasopiśmie naukowym, natomiast o druku artykułów będą decydować pozytywne recenzje.

 

Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas e-mail’owego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.