Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 21(1)2018

Monte Carlo simulation of climate-weather change process at maritime ferry operating area

Author: Ewa Kuligowska
Keywords: Monte Carlo simulation, climate-weather change process, critical infrastructure operating area
Article

Sort for Big Data Processing

Author: Zbigniew Marszałek
Keywords: Software, Dependability, Workflow, Analysis of Computer Algorithms, Big Da-ta, Merge Sort
Article

Optimization on permutations: related structures, problems interrelation, heuristic compositions, applications

Author: Mikalai Miatselski
Keywords: Heuristic algorithm, heuristics composition, optimization on permutations, assignment problem, quadratic assignment problem
Article

Analysis of variations in and correlations between selected physical parameters of common beech (fagus silvatica l.) nuts

Authors: Zdzisław Kaliniewicz, Piotr Markowski, Andrzej Anders, Paweł Tylek,  Zbigniew Krzysiak, Wojciech Wasielewski
Keywords: geometric parameters, mass, aspect ratio, separation
Article

Analysis of crystallite size changes in a hematite and magnetite formed on steel used in the power idustry

Author: Monika Gwoździk
Keywords: 10CrMo9-10 steel, hematite, magnetite, X-ray diffraction, crystallite sizes
Article