Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

No. 21(3)2018

Use of admixture effectiveness curves for prediction of the compressive strength of concrete

Authors: Agnieszka Grzybowska, Łukasz Mrozik
Keywords: additive, cement paste, low water-binder ratio, effectiveness curve
Article

Magnetic field of a radial tire after puncture caused by ferromagnetic elements

Authors: Agnieszka Szegda, Stanisław Radkowski, Sebastian Brol
Keywords: magnetic profile, tire, ferromagnetic penetrator
Article

Effect of temperature, concentration of alcohols and time on baker's yeast permeabilization process

Authors: Ilona Trawczyńska, Justyna Miłek, Sylwia Kwiatkowska-Marks
Keywords: permeabilization, baker’s yeast, biocatalyst, response surface methodology
Article

Effect of polypropylene fiber addition on mechanical properties of concrete based on portland cement

Authors: Marcin Małek, Wojciech Życiński, Mateusz Jackowski, Marcin Wachowski
Keywords: polypropylene fibers, mechanical properties, concrete, portland cement
Article

Analysis of natural frequency of flexural vibrations of a single-span beam with the consideration of Timoshenko effect

Authors: Jerzy Jaroszewicz, Krzysztof Łukaszewicz
Keywords: beam, boundary value problem, transversal vibration, Timoshenko effect, FEM, Cauchy function and characteristic series methods
Article

Assessment of comfort of use of footbridges

Authors: Marek Pańtak, Kinga Marecik
Keywords: comfort, footbridges, vibrations, dynamics, serviceability limit state
Article