Informacje ogólne

 

„Olsztyn Economic Journal” (ISSN 1897-2721, e-ISSN 2083-4675) jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Publikowane są w nim naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z dziedziny nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości). Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku. W latach 2007-2012 czasopismo było wydawane w trybie półrocznym, a w latach 2013-2020 w trybie kwartalnym. Od roku 2021 czasopismo ponownie wydawane jest w trybie półrocznym. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana. Wszystkie numery czasopisma są dostępne w formie elektronicznej w zakładce Opublikowane numery.

Geneza czasopisma sięga lat 80. XX wieku. W latach 1986-1998 wydawane było czasopismo „Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Oeconomica” (ISSN 0860-2948) pod red. prof. E. Niedzielskiego. Od 1999 do 2005 roku czasopismo funkcjonowało pod nazwą „Economic Sciences” (ISSN 1505-4683), pod red. prof. B. Grudniewskiej, T. Stachowskiego. Jednocześnie w latach 2004-2006 wydawane były „Zagadnienia Ekonomiczne” (ISSN 1733-9251), pod red. prof. J. Hellera. W roku 2006 z połączenia tych dwóch czasopism („Economic Sciences” i „Zagadnień Ekonomicznych”) utworzono „Olsztyn Economic Journal”.

Bazy indeksujące

Czasopismo „Olsztyn Economic Journal” jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych:

- BazEcon,

- BazHum,

- Index Copernicus Master List (ICV w 2020 - 100 pkt.),

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL),

- POL-index,

- RePEc.

Od 4 lipca 2018 r. czasopismo „Olsztyn Economic Journal” znajduje się na włoskiej, ministerialnej liście czasopism naukowych, przygotowanej przez Krajową Agencję ds. Oceny Uniwersytetów i Instytutów Badawczych (włoska nazwa: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR).

Komitet redakcyjny