Szkolenia w projekcie


SZKOLENIA W PROJEKCIE

OBSZAR 1: Innowacyjne umiejętności dydaktyczne

Formy wsparcia:

1. szkolenie o charakterze psychoedukacyjnym i metodycznym (uwzględniające kwestie dotyczące skutecznej komunikacji w procesie dydaktycznym, innowacyjnych metod pracy ze studentami i technik pobudzania kreatywności):

 • liczba osób na szkoleniu – 10,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 30h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: luty 2018;

2. szkolenie z zakresu projektowania innowacyjnych modeli biznesowych:

 • liczba osób na szkoleniu – 10,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 16h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: czerwiec 2018;

3. szkolenie dotyczące technik kreatywnego rozwiązywania problemów biznesowych:

 • liczba osób na szkoleniu – 10,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 16h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: wrzesień 2018;

4. szkolenie pn. „Wykorzystanie studium przypadku w procesie dydaktycznym na kierunkach ekonomicznych”:

 • liczba osób na szkoleniu – 12,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 20h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: wrzesień 2017;

5. szkolenie pn. „Learning-by-doing, design-thinking w procesie kształcenia w obszarze nauk ekonomicznych” (w wymiarze 30 godz. dydaktycznych):

 • liczba osób na szkoleniu – 12,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 30h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: czerwiec 2017.

W ramach szkoleń z obszaru 1 jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.

 

OBSZAR 2: Umiejętności informatyczne, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i  ich wykorzystania w procesie kształcenia

Formy wsparcia:

1. szkolenie pn. „Analizy statystyczne i data mining w ekonomii z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na bazie informacji zgromadzonych z profesjonalnych baz danych”:

 • liczba osób na szkoleniu – 20,
 • liczba grup – 2,
 • czas szkolenia – 60h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: maj-czerwiec 2017, wrzesień-październik 2017;

2. szkolenie pn. „Modelowanie w badaniach rynkowych, prognozowanie i analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na bazie informacji zgromadzonych z profesjonalnych baz danych” (w  wymiarze 30 godz. dydaktycznych):

 • liczba osób na szkoleniu – 10,
 • liczba grup – 1,
 • czas szkolenia – 30h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: grudzień 2017-styczeń 2018.

W ramach szkoleń z obszaru 2 jeden uczestnik może skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia.

 

OBSZAR 3: Prowadzenie dydaktyki w języku obcym

Formy wsparcia:

1. kurs języka angielskiego:

 • liczba osób na szkoleniu – 5,
 • liczba grup – 4,
 • czas szkolenia – 180h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: semestr zimowy 2017/2018, semestr letni 2017/2018, semestr zimowy 2018/2019;

2. kurs języka angielskiego:

 • liczba osób na szkoleniu – 5,
 • liczba grup – 2,
 • czas szkolenia – 120h dydaktycznych,
 • termin realizacji szkolenia: semestr zimowy 2017/2018, semestr letni 2017/2018.

W ramach szkoleń z obszaru 3 jeden uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w Projekcie należy:

 1. złożyć w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami,
 2. zostać zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną,
 3. wziąć udział w badaniu kompetencji.