Komisje Uczelniane i Wydziałowe

Przedstawiciele Wydziału Nauk Ekonomicznych w komisjach uczelnianych i wydziałowych w kadencji 2020-2024

KOMISJE UCZELNIANE
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickichdr Jacek Michalak
Komisja Oceniającaprof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
Komisja Wyborczadr Jacek Michalak
Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształceniadr Tomasz Wierzejski (przewodniczący)
dr Magdalena Wojarska
Zespół ds. Przeglądu Warunków Pracydr Marek Garbowski

 

KOMISJE SENACKIE
Komisja Statutowadr hab. Marian Oliński, prof. UWM
Komisja Kadrowadr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Komisja ds. Współpracy Międzynarodowejdr Dominika Kuberska

 

KOMISJE WYDZIAŁOWE
Komisja ds. nauki i rozwoju
 1. prof. dr hab. Renata Marks-Bielska - przewodnicząca
 2. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 3. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
 4. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
 5. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
 6. dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
Komisja Konkursowa
 1. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 3. prof. dr hab. Renata Marks-Bielska
 4. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
 5. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
 6. kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajduje się stanowisko będące przedmiotem konkursu
 7. dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska (NSZZ „Solidarność”)
 8. dr inż. Jacek Michalak (przedstawiciel ZNP)
Komisja Oceniająca
 1. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
 3. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
 4. prof. dr hab. Renata Marks-Bielska
 5. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
 6. dr Tomasz Wierzejski
 7. dr Cezary Kozłowski
 8. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 9. dr Marek Siemiński
 10. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM (przedstawiciel ZNP)
 11. dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła (NSZZ "Solidarność")
 12. przedstawiciel doktorantów
 13. przedstawiciel studentów
Komisja Programowa (dydaktyczna)
 1. dr Tomasz Wierzejski - przewodniczący
 2. dr Marek Siemiński - z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
 4. dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
 5. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
 6. dr Marcin Janusz
 7. dr Zbigniew Nasalski
 8. dr Wioletta Wierzbicka
 9. przedstawiciel doktorantów
 10. przedstawiciel studentów
Komisja Wyborcza
 1. dr inż. Jacek Michalak - przewodniczący
 2. dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska
 3. dr Waldemar Kozłowski
 4. mgr Marta Garela
 5. mgr Halina Orszulak
 6. przedstawiciel studentów
Komisja Inwentaryzacyjna
 1. dr Sylwia Stachowska - przewodnicząca
 2. dr Lesław Markowski
 3. mgr Robert Popiołek
Komisja ds. podziału środków przeznaczonych na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia z tytułu osiągniętego zysku za 2020 r.
 1. dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - Dziekan
 2. dr Tomasz Wierzejski - Prodziekan ds. kształcenia
 3. dr Marek Siemiński - Prodziekan ds. studenckich
 4. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM - Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
 5. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM - Dyrektor Instytutu Nauk o Zarzadzaniu i Jakości
 6. dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska - NSZZ Solidarność
 7. dr Jacek Michalak - ZNP
Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. dr Tomasz Wierzejski - przewodniczący
 2. dr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
 3. dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca
 4. dr Agnieszka Stanowicka
 5. dr Konrad Szydłowski
 6. dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska
 7. dr Magdalena Wojarska
 8. przedstawiciel doktorantów
 9. przedstawiciel studentów
Zespół ds. Promocji Wydziału
 1. dr Marek Siemiński - przewodniczący
 2. dr Katarzyna Andruszkiewicz
 3. dr Kamil Kotliński
 4. dr Waldemar Kozłowski
 5. dr Paweł Merło
 6. dr Aleksandra Olejarz-Wahba
 7. dr Anna Rutkowska-Ziarko
 8. dr Sylwia Stachowska
 9. dr Natalia Świdyńska
 10. dr Justyna Witkowska
 11. dr Karol Wojtowicz
 12. dr Ilisio Manuel de Jesus
 13. przedstawiciel doktorantów
 14. przedstawiciel studentów
Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
 1. dr Dominika Kuberska - przewodnicząca
 2. dr Dominika Jakubowska
 3. dr Kamil Kotliński
 4. dr Katarzyna Łukiewska
 5. dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
 6. dr Magdalena Raczyńska
 7. dr Anna Wichowska
 8. dr Adam Wiśniewski
 9. dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Zespół ds. pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe
 1. dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM - przewodnicząca
 2. dr hab. Adam Balcerzak, prof. UWM
 3. dr hab. Joanna Banach, prof. UWM
 4. dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
 5. dr hab. Marian Oliński, prof. UWM
 6. dr hab. Rafał Warżała, prof. UWM
 7. dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
 8. dr hab. Iwona Batyk
 9. dr Jarosław Nazarczuk
 10. dr Piotr Szamrowski
Zespół ds. komercjalizacji wyników badań
 1. prof. dr hab. Renata Marks-Bielska - przewodnicząca
 2. dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM
 3. dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. UWM
 4. dr hab. Adam Rudzewicz
 5. dr Bożena Garbowska
 6. dr Jacek Michalak
 7. dr Marek Siemiński
 8. dr Artur Wyszyński
 9. dr Izabela Zabielska
Wydziałowy opiekun Studentów Niepełnosprawnychp.o. dr Dorota Sobol
Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
dr inż. Jarosław Mioduszewski
Przedstawiciel Wydziału w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy w jednostkach UWMdr Marek Garbowski