Problemy badawcze

1

Ocena wpływu obciążenia wykorzystania solanki oraz metod oczyszczania na jej jakość - opracowanie wytycznych do procedury oczyszczania i pielęgnacji solanki w zależności od ww. czynników

2

Ocena stopnia zanieczyszczenia membran w zależności od składu nadawy i warunków procesu - opracowanie wytycznych do procedury mycia i prowadzenia procesu w zależności od ww. czynników

3

Frakcjonowanie składników mleka w kierunku produkcji innowacyjnych składników

4

Stabilność fazy emulsyjnej i koloidalnej w aspekcie optymalizacji procesów technologicznych

5

Polisacharydy jako czynnik kształtujący strukturę, strawność i biodostępność białek oraz tłuszczu w produktach mleczarskich i hybrydowych

6

Badanie zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych w kontekście projektowania i produkcji produktów mleczarskich

7

Opracowanie modelu identyfikującego kluczowe cechy wyrobów, stosowane technologie oraz inne czynniki wpływające na intencje zakupu wybranych produktów mleczarskich

8

Określenie użyteczności zastosowania instrumentalnych metod do oceny jakości produktów mleczarskich

9

Modelowanie okresu przydatności do spożycia produktów mleczarskich z wykorzystaniem mikrobiologii prognostycznej

10

Modelowanie bezpieczeństwa produktów mleczarskich z zastosowaniem narzędzi mikrobiologii prognostycznej

11

Zastosowanie innowacyjnych systemów pakowania w kształtowaniu trwałości produktów mleczarskich

12

Składniki lipidowe i ich rola w kształtowaniu właściwości reologicznych i żywieniowych produktów mleczarskich

13

Zastosowanie analizy obrazu w ocenie mikrostruktury produktów mleczarskich

14

Ocena wpływu stosowania innowacyjnych dodatków zwiększających potencjał prozdrowotny produktów mleczarskich na przebieg procesu technologicznego, trwałość, właściwości odżywcze i prozdrowotne hybrydowych mlek fermentowanych jako żywności naturalnie funkcjonalnej

15

Nowe produkty fermentowane z mieszanego mleka koziego i krowiego

16

Wpływ presuryzacji (wysokich ciśnień) na właściwości technologiczne mleka koziego

17

Lipazy: opracowanie metod analizy oraz wpływu procesów technologicznych na zmiany lipolityczne produktów mleczarskich i możliwość kreowania nowych produktów mleczarskich

18

Galaktozydaza: jakość enzymów i biokataliza w produkcji mleczarskiej

19

Zagospodarowanie wybranego strumienia odpadowego z produkcji mleczarskiej

20

Minimalizowanie zagrożeń związanych z występowaniem patogenów w produktach mleczarskich, dążenie do otrzymania „czystej etykiety” (clean label), określenie możliwości zastosowania postbiotyków jako alternatywy dla kultur ochronnych

21

Jogurty/shakes z dodatkami warzywnymi - Opracowanie mlecznych napojów o zwiększonym potencjale prozdrowotnym z dodatkami warzywnymi

22

Roślinne zamienniki mleka i produkty hybrydowe z polskimi super owocami i ziarnami zbóż - Opracowanie składu recepturowego, parametrów/ uwarunkowań procesu produkcji, przechowywania

23

Produkty mleczarsko-roślinne o podwyższonej wartości prozdrowotnej - Określenie optymalnego składu i warunków procesu produkcyjnego dla uzyskania produktów o zwiększonym potencjale prozdrowotnym (np. wzbogacenie w kwasy omega 3 oraz fitosterole i skwalen)

24

Stworzenie panelu i oferty nowatorskich badań fizykochemicznych oraz sensorycznych wybranych surowców i wyrobów mleczarskich w kierunku ich oceny i optymalizacji ich właściwości prozdrowotnych oraz  organoleptycznych

25

Wzbogacanie surowca i wyrobów mleczarskich w niekonwencjonalne źródła składników odżywczych  oraz ocena ich potencjalnych właściwości prozdrowotnych i cech sensorycznych

26

Aplikacje mobilne w promocji zdrowego żywienia  i osiągnięcia rekomendowanego poziomu spożycia produktów mleczarskich

27

Białka mleka/produkty frakcjonowania składników mleka/nowe produkty mleczarskie i ich hydrolizaty jako źródło bioaktywnych peptydów

 

 

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2875 z dnia 3 października 2023 r.