Wniosek na wykonanie badań

 

 

 1. ZAPYTANIE BADAWCZE  dotyczące oferty badawczej należy przesłać przy pomocy FORMULARZA OFERTOWEGO.  W formularzu należy umieścić: imię i nazwisko, nazwę instytucji/firmy, e-mail, numer telefonu, podać temat zapytania oraz jego treść. W zapytaniu należy określić problem badawczy (cel badań), rodzaj próby, liczbę prób. Przedsiębiorca może doprecyzować zakres oczekiwanych analiz.
 2. Zapytanie badawcze jest weryfikowane przez jednostkę oferującą dany rodzaj badania/analiz.
 3. Następnie przedsiębiorca otrzymuje informację zwrotną dotyczącą decyzji o akceptacji bądź braku możliwości realizacji badań. W przypadku braku możliwości wykonania badań naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podejmą próbę  przekierowania zapytania do innego ośrodka naukowego będącego członkiem sieci SUP-RIM.
 4. W przypadku możliwości przeprowadzenia badań/analiz należy wypełnić FORMULARZ BADANIA APLIKACYJNEGO/EKSPERTYZY NAUKOWEJ.
 5. Czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie badawcze może wynosić maksymalnie do 14 dni, z uwzględnieniem sytuacji, gdzie wymagana będzie dodatkowa konsultacja naukowa.  
 1. W zakładce badania aplikacyjne/ekspertyza naukowa należy ująć WYŁĄCZNIE ANALIZY/BADANIA OBJĘTE ZAPYTANIEM BADAWCZYM.
 2. W zakładce BADANIA APLIKACYJNE/EKSPERTYZA NAUKOWA należy uwzględnić imię i nazwisko osoby kontaktowej, podać nazwę instytucji/firmy, podać e-mail oraz numer telefonu.
 3. Następnie należy wybrać ZAKRES BADAŃ.
 4. W zakładce ZAKRES BADAŃ należy wybrać rodzaj badania (opis oferty badawczej).
 5. Przedsiębiorca powinien określić ilość prób, opisu prób (rodzaj materiału, liczba powtórzeń), sposób dostarczenia prób do badań (osobisty, kurierem).
 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganej masy/objętości próby. Ilość próby powinna być dostosowana do ilości zaplanowanych badań. Sugerowana ilość próby w odniesieniu do jednego zakresu badań znajduje się w formularzu badań aplikacyjnych/ekspertyzy naukowej.
 7. Jeżeli procedura analityczna będzie tego wymagała przedsiębiorca zostanie poproszony o dostarczenie większej ilości próby
 8. Adres dostarczenia próbek przedsiębiorca otrzyma drogą mailową.
 9. Forma przekazania wyników zostanie uzgodniona z przedsiębiorcą po wykonaniu analiz.
 10. Pozostałości prób zostaną poddane utylizacji.

 

 

Zadanie finansowane z dotacji celowej Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2023/DPI/2875 z dnia 3 października 2023 r.