Sale ogólnouczelniane

AULA/SALA OGÓLNOUCZELNIANA

ILOŚĆ MIEJSC

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

im. prof. M. Kotera

Plac Łódzki 5

277

[pobierz]

im. prof. W. Niewiadomskiego (nr 31)

Plac Łódzki 3

90

[pobierz]

Collegium Biologiae

ul. M. Oczapowskiego 1A

300

[pobierz]

[pobierz]

im. prof. E. Pijanowskiego

pl. Cieszyński 1

200

[pobierz]

im. prof. P. Olszewskiego (21)

ul.Prawocheńskiego 1

80

[pobierz]

im. prof. M. Gotowca

ul. M. Oczapowskiego 5

270

[pobierz]

-

im. prof. Z. Moczarskiego „W"

ul. M.Oczapowskiego 5

220

[pobierz]

im. prof. Z. Martiniego

ul. M. Oczapowskiego 11

220

-

-

im. prof. K. Markiewicza

ul. M. Oczapowskiego 14*

192

-

-

im. prof. H. Janowskiego

ul. M. Oczapowskiego 13*

192

-

-

im. prof. S. Tarczyńskiego

ul. M. Oczapowskiego 13*

124

[pobierz]

-

sala 306, Biblioteka Uniwersytecka

ul. M Oczapowskiego 12b**

175

-

-

sala 307, Biblioteka Uniwersytecka,

ul. M Oczapowskiego 12b**

175

- -

nr 1, ul. Heweliusza 14

30

-

-

nr 13, ul. Heweliusza 14

40

-

-

nr 18, ul. Heweliusza 14

30

[pobierz]

-

nr 19, ul. J. Heweliusza 14

30

[pobierz]

-

B 0/1 ul. Słoneczna 54

251

-

-

Aula Kongresowa***

550

-

-

Aula na ul Żołnierskiej****

100

-

-

 

*rezerwacja sali czasie trwania semestru, tel.: 89 523 34 40 (poza sesją egzaminacyjną)

**sala w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej, tel.: 89 524 51 67

***sala w dyspozycji Centrum Konferencyjnego, tel.: 89 523 43 19

****rezerwacja sali, tel.: 502 155 985

 

Obsługą, sprawnym funkcjonowaniem oraz konserwacją i naprawą sprzętu w salach ogólnouczelnianych zajmuje się Dział Obsługi Obiektów.

Kierownik: mgr inż. Sławomir Kokoszko

  • tel. 89 523 38 65
  • tel. kom. +48 514 783 690
  • e-mail: slawomir.kokoszko@uwm.edu.pl

ul. R. Prawocheńskiego 4, pok. 108

 

Zastępca kierownika: mgr Robert Milian

  • tel. 89 523 34 27
  • tel. kom. +48 502 730 612
  • e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01