Rezerwacja na zajęcia i egzaminy

Rezerwacja sal i auli ogólnouczelnianych na zajęcia dydaktyczne oraz na sesje egzaminacyjne: rezerwacjasal@uwm.edu.pl

 • Sale ogólnouczelniane należy rezerwować na egzaminy, zaliczenia i inne wydarzenia studenckie.
 • Rezerwacji nie wymagają jedynie zajęcia umieszczone w harmonogramie obciążenia sali ogólnouczelnianych, zgodnie z aktualnym planem zajęć dydaktycznych.
 • Rezerwacje sal ogólnouczelnianych mogą być dokonywane wyłącznie elektronicznie z adresu e-mail w domenie uwm.edu.pl
 • Adres e-mail dla studentów (np imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) przypisany jest do konta w systemie USOS i tylko nim należy posługiwać się w sprawach związanych z uczelnią.
 • Przesłane e-mailem potwierdzenie rezerwacji należy okazać na portierni budynku, w którym znajduje się sala/aula. 

 

 

 • Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Wykaz auli/sal ogólnouczelnianych

 • Grafik obciążenia auli/sal na zajęcia dydaktyczne podczas sesji egzaminacyjnej

 • Grafik obciążenia rezerwacji auli/sal ogólnouczelnianych na dodatkowe zajęcia, spotkania i konferencj

 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad dysponowania aulami i salami ogólnouczelnianymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie