Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

 

Koło Naukowe Liberalizmu Gospodarczego

Katedra Teorii Ekonomii

https://www.facebook.com/KoloNaukoweLiberalizmuGospodarczego

Opiekun: dr Kamil Kotliński

Przewodniczący: Paweł Sobotka (kontakt: 665451293)

  

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi "Creative"

Katedra Konkurencyjności Gospodarki

http://www.uwm.edu.pl/creative/v3/

FB: https://www.facebook.com/SKN-ZZL-Creative-109414729132327/?fref=ts

Opiekun: mgr Magdalena Łada (tel. 89 523 37 78)

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe "Ekonomia Międzynarodowa"

Katedra Polityki Gospodarczej

kolo.ekonomia.miedzynarodowa@gmail.com

Opiekun: dr Karolina Babuchowska (tel. 89 523 45 41)

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe "Inwestorów"

Katedra Finansów

 https://pl-pl.facebook.com/kni.uwmolsztyn

Opiekun: dr Karol Wojtowicz (tel. 89 523 45 48)

prezentacja - plik PDF

 

 

Koło Naukowe Couching "Najlepsza passa"

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Opiekun: dr Waldemar Kozłowski (tel. 89 523 43 79)

Przewodniczący: Kacper Kobryń 

prezentacja - plik PDF

  

 

Koło Naukowe Couching "Real estate "

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Opiekun: dr Waldemar Kozłowski (tel. 89 523 43 79)

Przewodniczący: Monika Krzenzek  

prezentacja - plik PDF

 

Koło Naukowe Rachunkowości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

http://www.uwm.edu.pl/wne/kr.php#kola

Opiekun: dr Renata Buchart (tel. 89 523 45 08)

prezentacja - plik PDF

 

 

Studenckie Koło Naukowe Business Club

Katedra Finansów

Profil koła na FB

Opiekun: dr Marek Garbowski (tel. 89 523 42 68)