Wzory dokumentów

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące podania:

1. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

2. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

3. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów

4. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

5. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.

6. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

7. Podanie o możliwość powtórzenia semestru

8. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

9. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

10. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

11. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

12. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

Powyższe podania wystarczy składać za pośrednictwem systemu USOS

Pomoc materialna

Oświadczenia stypendialne wymagane przy składaniu wniosków o stypendium lub zapomogę znajdują się na stronie Uniwersytetu w menu Studenci w zakładce Pomoc materialna/Oświadczenia stypendialne.