Identyfikacja wizualna

  • Zasady stosowania sztandaru, godła i znaku graficznego UWM

    Zasady stosowania sztandaru, godła i znaku graficznego UWM

  • Zarządzenie Nr 122/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie sztandaru, godła i znaku graficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad ich stosowania i udostępniania 

  • Logo UWM


    Logo wydziałów


    Logo jednostek