Realizowane projekty

Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje projekt budowy nowego budynku, w którym swoje miejsce znajdą studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych. Ich nowa siedziba powstaje w Kortowie u zbiegu alei Warszawskiej i ulicy Dybowskiego. Do dyspozycji studentów i pracowników zostanie przekazanych ponad 12,5 tys. m2 powierzchni. Elewacja budynku, wykończona okładziną z cegły klinkierowej, nawiązuje wyglądem do zabytkowej architektury Kortowa.

 

Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji KORTOSFERA

KORTOSFERA to nowoczesne miejsce edukacyjne przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W tym unikatowym obiekcie będą odbywały się:

  • pokazy naukowe,
  • interaktywne wykłady,
  • pikniki,
  • festyny,
  • zajęcia,
  • seminaria.

 

Codzienna działalność oraz wszelkie organizowane wydarzenia będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i technik multimedialnych. KORTOSFERA powstaje między Centrum Konferencyjnym a Wydziałem Humanistycznym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00 „Infrastruktura Edukacyjna”, poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowacje”. Uniwersytet Warmińsko Mazurski pozyskał 16.639046,18 zł na realizację projektu budowy i wyposażenia Centrum. Wartość projektu ogółem to 32.903409,93 zł.

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski inwestuje w rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W nowym skrzydle znajdą się: radiologia, pracownia rezonansu, sala angiokardiologiczna, magazyny apteczne i szatnie dla personelu. Poza tym na poszczególnych kondygnacjach będą: apteka, laboratorium analityczne, pracownia serologiczna, bank krwi, punkt pobrań przy laboratorium, nowoczesna rehabilitacja neurologiczna i ogólnoustrojowa, Klinika Neurologii z oddziałem oraz Klinika Kariologii i Chorób Wewnętrznych.

Inwestycja to krok w kierunku rozszerzenia bazy klinicznej oraz dydaktycznej, w której uczą się studenci Collegium Medicum UWM. Koszt inwestycji to ponad 40 mln. zł.