Rankingi

Jednym ze sposobów oceniania szkół wyższych są rankingi. Obecność Uniwersytetu w światowych i krajowych zestawieniach najlepszych uczelni jest nie tylko sygnałem dla kandydatów na studia, ale także wpływa na rozpoznawalność marki UWM. Umożliwia to nawiązywanie kontaktów pomiędzy naukowcami i budowanie międzynarodowych zespołów badawczych.

 

Ranking Uczelni Akademickich Fundacji „Perspektywy”

W 2022 roku UWM znalazł się na 11 miejscu wśród uniwersytetów i 32 wśród wszystkich szkół wyższych.

Pod względem warunków kształcenia UWM zajmuje 6. miejsce w Polsce, prestiżu – 22, a potencjału naukowego – 23.

Warto także odnotować, że od 2022 roku do Rankingu Uczelni Akademickich wprowadzony został nowy wskaźnik: „SDG – wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals). Przy przygotowywaniu rankingu oceniana jest obecność problematyki objętej tymi celami w badaniach i publikacjach uczelni. W przypadku naszego Uniwersytetu wskaźnik SDG wyniósł ponad 75 punktów, co daje 7. miejsce w kraju.

Aż 11 kierunków realizowanych na UWM znalazło się wśród najlepszych w kraju:

1. weterynaria – 2 miejsce w Polsce

2. zootechnika – 2 miejsce

3. kierunki o żywieniu i żywności – 4 miejsce

4. kierunki rolnicze i leśne – 4 miejsce

5. architektura krajobrazu – 5 miejsce

6. geodezja i kartografia – 7 miejsce

7. politologia – 8 miejsce

8. inżynieria środowiska – 7 miejsce

9. teologia – 9 miejsce

10. kierunek lekarski – 10 miejsce

11. dziennikarstwo – 10 miejsce

 

Times Higher Education (THE) Impact 2022

Jak informują twórcy THE Impact, ten światowy ranking jest jedynym, który ocenia uniwersytety pod kątem celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W 2022 roku nasza uczelnia była oceniana w kategoriach: dobre zdrowie i jakość życia, działania na rzecz klimatu, życie na lądzie oraz partnerstwo dla realizacji celów.

W 2022 roku najlepiej wypadliśmy w celu trzecim: dobre zdrowie i jakość życia. Zajęliśmy 3. miejsce w Polsce ex aequo z Politechniką Łódzką.

W rankingu THE Impact UWM po raz pierwszy pojawił się w 2021 roku. Był to udany debiut. Nasz uniwersytet zdobył wtedy drugie miejsce w Polsce w kategorii zrównoważony rozwój miast i społeczności.

 

Szanghajski Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata – Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS)

Zestawienie prowadzone przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju jest jednym z czterech najbardziej prestiżowych i najważniejszych światowych rankingów. Klasyfikuje osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni.

Oprócz rankingów uniwersytetów instytut prowadzi także Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS). W 2022 roku weterynaria UWM została w nim sklasyfikowana w przedziale 151-200. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 201-300. W tym samym przedziale znalazła się wówczas olsztyńska technologia żywności. UWM był jedną z czterech polskich uczelni w rankingu tych dyscyplin.

 

UI GreenMetric

W 2022 roku UWM awansował o 50 pozycji w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych UI GreenMetric. Sklasyfikowano go na 720 miejscu spośród 1050 szkół wyższych z całego świata, które zostały uwzględnione w zestawieniu.

UI GreenMetric ocenia zaangażowanie uczelni w obszary związane z ochroną środowiska - w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami.

 

CWTS Leiden Ranking

Światowy Ranking Uniwersytetu Leiden jest jednym z najważniejszych zestawień uczelni wyższych. W edycji z 2021 roku uwzględnił on 1225 uczelni z 69 krajów. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary naukowe: biomedyczne i o zdrowiu, przyrodnicze i o ziemi, matematyczne i informatyczne, fizyczne i inżynieryjne oraz społeczne i humanistyczne.

W rankingu z 2021 roku UWM zdobył wysoką pozycję w obszarze nauk przyrodniczych i o ziemi. W kategorii wpływ naukowy w tych obszarach nasza uczelnia zajęła 220. miejsce na świecie, 71. w Europie i 2. w Polsce.

Udział kobiet w osiągnięciach badawczych w obszarze nauk przyrodniczych zagwarantował UWM miejsce 3. wśród polskich uczelni i 261. na świecie. Z kolei w takich kategoriach jak: otwarty dostęp do publikacji (publikacje w wiarygodnych czasopismach w całości w otwartym dostępie) oraz współpraca owocujące wspólnymi publikacjami, UWM zajął wśród polskich uczelni 5. miejsce i 414. na świecie.

 

TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie – ranking Uniwersytetu Stanforda

Aż 12 naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. Lista zawiera nazwiska naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

W 2022 roku nazwiska naukowców z UWM znalazły się w dwóch różnych zestawieniach.

Pierwsza lista podsumowuje całościowy dorobek uczonych do 2021 roku. W tym wykazie z Polski znalazło się 1050 naukowców z różnych instytucji (uczelni i instytutów badawczych). Wśród nich jest ośmioro naukowców z UWM:

 • prof. Krzysztof Selmaj – kierownik Katedry Neurologii na Wydziale Lekarskim
 • prof. Andrzej Siwicki – kierownik Katedry Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. Andrzej Grzybowski – kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim
 • dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM – z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Wydziale Geoinżynierii
 • prof. Lech Polkowski – kierownik Katedry Metod Matematycznych Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki
 • prof. Jadwiga Wyszkowska – kierowniczka Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa.
 • prof. Mariusz Stolarski – kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa
 • prof. Bogusław Pierożyński z Katedry Chemii na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa

 

Na liście dotyczącej tylko roku 2021 znajdziemy 1092 osób z różnych polskich instytucji naukowych. Znajduje się na niej 9 naukowców z UWM.

 • prof. Ewa Korzeniewska z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej na Wydziale Geoinżynierii
 • prof. Mariusz Stolarski - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa
 • prof. Sławomir Gonkowski z Katedry Fizjologii Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 • prof. Andrzej Siwicki
 • prof. Krzysztof Selmaj
 • prof. Andrzej Grzybowski
 • dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM.
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek – kierowniczka Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lipiński z Katedry Technologii Materiałów i Maszyn na Wydziale Nauk Technicznych