Rankingi

Jednym ze sposobów oceniania szkół wyższych są rankingi. Obecność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w światowych i krajowych zestawieniach najlepszych uczelni jest nie tylko sygnałem dla kandydatów na studia, ale także wpływa na rozpoznawalność marki UWM. Umożliwia to nawiązywanie kontaktów pomiędzy naukowcami i budowanie międzynarodowych zespołów badawczych.

Times Higher Education (THE) Impact 2022

Jak informują twórcy THE Impact, ten światowy ranking jest jedynym, który ocenia uniwersytety pod kątem celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W 2023 roku najlepiej wypadliśmy w celu piętnastym: Życie na lądzie. Wskaźniki, które uwzględnia ranking, pozwoliły nam na zajęcie w tej kategorii 4. miejsca wśród polskich szkół wyższych.

W 2023 roku nasza uczelnia była oceniana w kategoriach:

 • CEL 3 (Dobre zdrowie i jakość życia): 6. miejsce
 • CEL 15 (Życie na lądzie): 4. miejsce
 • CEL 16 (Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje): 6. miejsce
 • CEL 17 (Partnerstwa na rzecz celów): 11. miejsce

W rankingu THE Impact Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie po raz pierwszy pojawił się w 2021 roku. Był to udany debiut. Nasza uczelnia zdobyła wtedy drugie miejsce w Polsce w kategorii zrównoważony rozwój miast i społeczności.

 

Szanghajski Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata – Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS)

Zestawienie prowadzone przez Instytut Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju jest jednym z czterech najbardziej prestiżowych i najważniejszych światowych rankingów. Klasyfikuje osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni.

Oprócz rankingów uniwersytetów instytut prowadzi także Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS). W 2023 roku weterynaria UWM została w nim sklasyfikowana w przedziale 101-150. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 151-200. W zestawieniu znalazło się siedem polskich uczelni (o trzy więcej niż w ubiegłym roku), a UWM wyprzedziła tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W rankingu GRAS po raz pierwszy zostały sklasyfikowane nauki rolnicze. Uplasowały się w przedziale 201-300. Spośród siedmiu polskich uczelni UWM zajął czwarte miejsce za uniwersytetami przyrodniczymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie.

 

UI GreenMetric

W 2023 roku UWM sklasyfikowano na 775 miejscu spośród 1183 szkół wyższych z całego świata, które zostały uwzględnione w zestawieniu.

UI GreenMetric ocenia zaangażowanie uczelni w obszary związane z ochroną środowiska - w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami.

 

CWTS Leiden Ranking

Światowy Ranking Uniwersytetu Leiden jest jednym z najważniejszych zestawień uczelni wyższych. W edycji z 2023 roku uwzględnił on 1194 uczelni z całego świata. Ranking powstaje wyłącznie na podstawie danych bibliometrycznych dostępnych w bazie Web of Science z uwzględnieniem podziału na następujące obszary naukowe: biomedyczne i o zdrowiu, przyrodnicze i o ziemi, matematyczne i informatyczne, fizyczne i inżynieryjne oraz społeczne i humanistyczne.

W rankingu z 2023 roku w kategorii wpływ naukowy, w obszarze nauk przyrodniczych i o ziemi, UWM uplasował się na 208. Miejscu na świecie, 59. W Europie i 3. miejscu w Polsce.

Udział kobiet w osiągnięciach badawczych w obszarze nauk przyrodniczych zagwarantował UWM miejsce 3. wśród polskich uczelni i 241. na świecie.

 

TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie – ranking Uniwersytetu Stanforda

Aż 14 naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. Lista zawiera nazwiska naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

W 2023 roku nazwiska naukowców z UWM znalazły się w dwóch różnych zestawieniach.

Na liście prezentujących autorów najczęściej cytowanych w 2022 r. znalazło się ponad 210 tys. osób z całego świata. Są wśród nich reprezentanci wszystkich dziedzin nauki. Znajdziemy na niej 1144 osoby ze 159 polskich instytucji naukowych, a więc instytutów badawczych i uczelni. Jest wśród nich 12 reprezentantów UWM:

 • prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, dr hab. inż. Dorota Kulikowska prof. UWM, prof. Ewa Korzeniewska, prof. Marcin Zieliński i prof. Marcin Dębowski (Wydział Geoinżynierii)
 • prof. Andrzej Grzybowski i prof. Krzysztof Selmaj (Wydział Lekarski)
 • prof. Andrzej Siwicki i dr hab. Joanna Małaczewska, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
 • prof. Mariusz Stolarski i prof. Paweł Kafarski (Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa)
 • dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

Zestawienie uwzględniające wszystkie publikacje w karierze obejmuje ponad 204 tys. naukowców z całego świata, w tym 1100 z Polski z 15 uczelni i instytucji naukowych.

UWM reprezentują na tej liście następujące osoby: prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. Andrzej Grzybowski, prof. Paweł Kafarski, prof. Dorota Kulikowska, prof. Lech Polkowski z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. Krzysztof Selmaj, prof. Andrzej Siwicki, prof. Mariusz Stolarski i prof. Jadwiga Wyszkowska z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Ranking Uczelni Akademickich Fundacji „Perspektywy”

W 2023 roku UWM znalazł się na 11 miejscu wśród uniwersytetów i 41 wśród wszystkich szkół wyższych.

Pod względem warunków kształcenia UWM zajmuje 9. miejsce w Polsce, prestiżu – 21, a potencjału naukowego – 8.

Warto także odnotować, że od 2022 roku do Rankingu Uczelni Akademickich wprowadzony został nowy wskaźnik: „SDG – wkład uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals). Przy przygotowywaniu rankingu oceniana jest obecność problematyki objętej tymi celami w badaniach i publikacjach uczelni. W przypadku naszego Uniwersytetu wskaźnik SDG wyniósł prawie 85 punktów, co daje 9. miejsce w kraju.

Aż 12 kierunków realizowanych na UWM znalazło się wśród najlepszych w kraju:

 1. weterynaria – 2. miejsce
 2. zootechnika – 2. miejsce
 3. kierunki rolnicze i leśne – 4. miejsce
 4. kierunki o żywieniu i żywności – 5. miejsce
 5. architektura krajobrazu – 6. miejsce
 6. inżynieria środowiska – 6. miejsce
 7. kierunek lekarski – 7. miejsce
 8. geodezja i kartografia – 8. miejsce
 9. politologia – 8. miejsce
 10. ochrona środowiska – 10. miejsce
 11. pedagogika specjalna – 10. miejsce
 12. teologia – 10. miejsce