Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030 to autorska koncepcja prof. Jerzego Przyborowskiego.

Znalazło się w niej sześć głównych celów, kluczowych dla przyszłości Uniwersytetu:

  1. Spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.
  2. Rozwój dotychczasowych i nowych dyscyplin naukowych, perspektywicznych z punktu widzenia potrzeb regionu i kraju. zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy.
  3. Rozwój oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wysokiej kultury jakości kształcenia, podnoszenia konkurencyjności tej oferty na rynku szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą.
  4. Zapewnienie przyjaznych i atrakcyjnych warunków studiowania i możliwości wszechstronnego rozwoju osobistego, nauczycieli, studentów i doktorantów.
  5. Wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania, zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych finansów i materialnych warunków rozwoju.
  6. Umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i na arenie międzynarodowej.

– „Strategia…” to jeden z najważniejszych dokumentów określających funkcjonowanie Uniwersytetu i kierunki jego rozwoju. Liczę, że tę strategię, ambitną – to prawda – uda nam się wspólnym wysiłkiem zrealizować, aby Uniwersytet wykorzystał swój potencjał i mógł być silną, znaczącą i reprezentatywną uczelnią – mówił prof. Jerzy Przyborowski po tym, jak Senat UWM zaakceptował dokument. Przypomniał wówczas też maksymę Seneki twierdzącego, że często nie podejmujemy się różnych działań, bo są trudne, a tymczasem są one trudne właśnie dlatego, że ich nie podejmujemy.

Długofalowej strategii rozwoju towarzyszy precyzyjny plan realizacji.

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Strategia rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2021-2030