2017 Nr 23

 

 Strona Redakcyjna
 Spis Treści
 Cały numer 23
• Artykuły
• Recenzje, sprawozdania i relacje 

Artykuły

• Paweł Tambor
Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii.
Explanatory Nature of Anthropic Reasoning in Cosmology.

• Adam Fedyniuk
Transdziedzinowe aspekty struktur modularnych. O aplikacji modularyzacji w ramach inżynierii wiedzy i kognitywistyki.
Trans-Domain Aspects of Modular Structures. Applying Modularization in Knowledge Engineering and Cognitive Science.

• Anita Pacholik-Żuromska
Konekcjonistyczne modele wyjaśniania procesów poznawczych w kognitywistyce.
Connectionist Models of Explanation of Cognitive Processes in Cognitive Science.

• Daniel Żuromski
W poszukiwaniu źródeł filozoficznego myślenia na gruncie koncepcji Roberta Brandoma i Michaela Tomasello.
Searching for the Origins of Philosophical Thinking on the Basis of the Concepts of Robert Brandom and Michael Tomasello.

• Dawid Misztal
Natura ludzka w narracji posthumanizmu dystopijnego.
Human Nature in the Narrative of Dystopic Posthumanism.

• Magdalena Hoły-Łuczaj
Postnaturalny enwironmentalizm – etyczna emancypacja artefaktów w filozofii środowiskowej.
Postnatural Environmentalism – Ethical Emancipation of Artifacts in Environmental Philosophy.

• Henryk Benisz
Złudna idea de(kon)strukcji architektury.
The Illusory Idea of a De(con)struction of Architecture.

• Piotr Markiewicz
Neuropsychologia sztuki wizualnej. Od diagnozy dzieła do diagnozy artysty.
Neuropsychology of Visual Art. From the Work of Art Diagnosis to the Diagnosis of the Artist.

• Antoni Płoszczyniec
Ateistyczny charakter aksjologii Andrzeja Nowickiego.
Atheistic Axiology of Andrzej Nowicki.

• Marcin Maria Bogusławski
„Ida”, „Pokłosie”, historia – kilka uwag o uobecnianiu przeszłości.
“Ida”, “Aftermath”, History – A Few Remarks about the Re-presentation of the Past.

• Paweł Bytniewski
Człowiek wobec prawdy o sobie. Michela Foucaulta „itinerarium” podmiotowości.
Man against the Truth about Themselves. Michel Foucault’s Itinerary of Subjectivity.

• Wojciech Markowski
Współczesna rola techniki w procesach wykluczenia i integracji społecznej.
The Contemporary Role of Technology in the Processes of Exclusion and Social Integration.

• Andrzej Tarchała
Kirche als die Gemeinschaft der Liebe. Gianni Vattimos Auseinandersetzung mit dem Christentum.
Church as the Community of Love. Gianni Vattimo’s Discussion with Christianity.

• Artur Hrehorowicz
Aksjologiczne źródła etyki u Osho.
Axiological Sources of Ethics by Osho.

• Krzysztof Sztalt
Moralne dylematy kultury współczesnej.
Moral Dilemmas of Contemporary Culture.

• Tomasz Dreikopel
Publikacje z zakresu historii medycyny starożytnej na łamach czasopisma „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” w latach 1933–1938.
Publications in the History of Ancient Medicine in „Archives of the History and Philosophy of Medicine” between 1933 and 1938.

• Barbara Grabowska
Obraz kobiety w „Chowannie” Bronisława F. Trentowskiego.
An Image of a Woman in „Chowanna” by Bronislav Trentowski.

• Robert Sanetra
Psychoanalityczne koncepcje sztuki a metoda aktorska Konstantego Stanisławskiego.
Psychoanalytic Concepts of Art and Konstantin Stanislavski’s Acting Method.

• Pavlo Snopkov
Filozofia serca Pamfiła Jurkiewicza. Analiza, interpretacja, refleksja.
The Philosophy of the Heart by Pamfil Yurkevich. Analysis, Interpretation, Reflection.

• Lech Majchrowski
Rzeka memów.
River of Memes.

Recenzje, sprawozdania i relacje

• Andrzej KucnerGehla filozofia miasta dla ludzi (Jan Gehl, Miasta dla ludzi, przeł. Szymon Nogalski, Wydawnictwo RAM, Kraków 2017).

• Wojciech MarkowskiMyślenie przez wielkie M (Michael Tomasello, Historia naturalna ludzkiego myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015).

• Gwidon FamułkaPeirce’owska ścieżka pragmatyzmu (Sergiusz Tokariew, Charles Sanders Peirce. Między logiką a metafizyką, Universitas, Kraków 2017).

• Agnieszka Biegalska, O nauce, filozofii i religii (Michał Heller w osobistej rozmowie o życiowych wyborach. Wierzę, żeby rozumieć, rozmawiają: W. Bonowicz, B. Brożek, Z. Liana, Kraków 2016).

• Michał SzczepankiewiczFilozofia nakręca (8. edycja Filozofii Filmowo, Olsztyn, 26–29 września 2017).

Polski

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl