Agnieszka Szczepańska

Agnieszka Szczepańskadr hab. inż. Agnieszka Szczepańska, prof. UWM  e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0001-5184-0710

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/207
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • od 2019  członek Rady Naukowej Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, przestrzenie zurbanizowane
 • Tematyka badań naukowych: 
  • suburbanizacja,
  • przestrzenie publiczne,
  • rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Dydaktyka: urbanistyka, historia urbanistyki, kompozycja urbanistyczna, planowanie przestrzenne