Marek Piotrowski

mgr inż. Marek Piotrowski      e-mail  

orcid   https://---

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/--
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • --;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: --
 • Tematyka badań naukowych:
  • --;
  • --;
 • Dydaktyka: --.