Marek Zagroba

Marek Zagrobadr inż. arch. Marek Zagroba   e-mail

orcid  https://orcid.org/0000-0003-2096-7297

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: H4/3.12
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • od 2013 r. członek Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów UWM w Olsztynie.
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki społeczne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, rewitalizacja.
 • Tematyka badań naukowych: 
  • rewitalizacja zespołów staromiejskich miast,
  • rewaloryzacja obiektów architektury.
 • Dydaktyka: architektura, konserwacja i rewaloryzacja architektury, rysunek techniczny, mała architektura i konstrukcje ogrodowe, podstawy budownictwa.